Home    Kontakt    Behandlingar Om Ayurveda   Behandlingsresor 

 

 

Om Ayurveda

 

 

Ayurveda är den traditionella indiska medicinvetenskapen,

med traditioner många tusen år tillbaka, baserat på vedaskrifterna

och den lär vara världens äldsta systematiserade

läkekonst.

 

Ayurveda betyder på sanskrit ”kunskap om livet”.

Den bygger på ett holistiskt synsätt, dvs en helhetssyn på

människan.

 

Den Ayurvediska hälsoläran skiljer sig från den västerländska

med sina mer specifika levnadsråd anpassade till var och ens

grundtillstånd. Grunden i Ayurveda är att lära sig att förstå sig

själv och att ta tag i orsakerna till sina besvär.

Ayurveda utgår från att människan och allt i universum består

av de fem elementen rymd, luft, eld, vatten och jord.

 

För att fastställa en persons konstitution utgår man från tre grupperingar

av dessa fem element, tre styrprinciper Vata, Pitta och Kapha. Dessa har olika egenskaper och funktioner såväl i kroppen som i omgivningen.

Det omfattar kunskap om örter, kosten, meditation, andningsövningar, vegetabiliska oljor med örter, yogaövningar, massage, chakrasystemet samt övrig helande energipåverkan. Alla anpassade efter dina behov.

 

Det fungerar hälsofrämjande/förebyggande och ger optimal hälsa och livskvalitet – fysiskt, mentalt, känslomässigt.